SV Kampong (de federatie) heeft een nieuwe voorzitter: Barbara Burgering

Op de nieuwjaarsontvangst werd het aangekondigd. De governance van de federatie wordt herzien en tegelijkertijd is per 1 januari 2024 Barbara Burgering als  nieuwe voorzitter benoemd. Dit onder grote dankzegging ten aanzien van scheidend voorzitter Stan Beelen en bestuursleden Anneke Gerrits, Willemien Kastelein en Ellen van Rooij.

Tot 2002 was Kampong één vereniging waar tennis, squash, cricket, jeu de boules, voetbal  en hockey onder vielen. In 2002 is dat veranderd: alle genoemde sporten werden in een eigen vereniging ondergebracht en er kwam een federatie met een eigen bestuur waarin sportvereniging overstijgende zaken werden ondergebracht. In dit bestuur zaten veelal de voorzitters van de afzonderlijke verenigingen en de voorzitter van de federatie was de voorzitter van de grootste vereniging.

In de periode van de voorbereiding van de bouw van het nieuwe clubhuis is de federatie SV Kampong uitgebreid met een onafhankelijke voorzitter en een paar leden die de nieuwbouw mee gerealiseerd hebben. Toen is ook de stichting Huisvesting opgericht die het vastgoed beheert en waarin alle financiële zaken zijn samengebracht (nu de Stichting Facilitair Bedrijf SV Kampong).

De federatie van Kampong staat voor de verbinding van de afzonderlijke zes verenigingen. Waar kunnen zij samen optrekken waarbij de federatie het centrale aanspreekpunt is. Verder borgt zij de belangen van de Kampong verenigingen ten aanzien van Stichting Facilitair Bedrijf qua financiële huishouding, het clubhuis, het Sportlandgoed en Nr14 als pachter.  Ten slotte is de federatie de gesprekspartner voor externe partijen zoals bijvoorbeeld de Gemeente Utrecht en Sport Utrecht.

Ook de Ereleden worden benoemd vanuit SV Kampong. Daarom organiseert de federatie de jaarlijkse (herdenkings) Reunie, reikt zij de traditionele sportprijzen uit en sponsort zij het omni-toernooi. Met Barbara Burgering, heeft de federatie nu een nieuwe voorzitter. Naast Barbara en de vertegenwoordigers van de zes Kampong sportverenigingen is er behoefte aan een secretaris:

Bestuurssecretaris voor het bestuur van SV Kampong

Als secretaris van het federatiebestuur ben je verantwoordelijk voor het managen van de verschillende processen waarin SV Kampong een rol speelt. Je doet dat in nauwe samenwerking met de voorzitter, de overige zes bestuursleden en het bestuur van de SFB. Je wordt benoemd in het federatiebestuur door de ALV van SV Kampong.

Functie-eisen secretaris federatiebestuur

  • Bij voorkeur ben je een ervaren oud-Kampongbestuurder of iemand met ervaring in een andere complexe bestuurlijke context.
  • Je hebt kennis van en ervaring met strak gestructureerde besluitvormingsprocessen.
  • Je hebt overzicht, structureert, overtuigt, en je hebt energie en daadkracht; je bent resultaat georiënteerd.
  • Je hebt een invoelende, verbindende persoonlijkheid, je communiceert gemakkelijk.

Interesse?
Je reactie kun je sturen naar Barbara Burgering (voorzitter.federatie@kampong.nl, telefoonnummer 0641606234), graag vóór 7 maart  a.s.. Ook voor meer informatie kun je contact met haar opnemen.