Hall of Fame

In een topsport organisatie als Kampong worden geregeld grote prestaties geleverd. Om deze sporters te eren, worden eens per jaar de Sportman/vrouw – verkiezingen gehouden. Een speciale commissie binnen Kampong heeft de schone taak om diverse sporters te nomineren en uiteindelijk een winnaar te kiezen. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst wordt deze prijs uitgereikt. 
Midden in het clubhuis, aan één van de pilaren, zijn de winnaars vereeuwigd.

Sportprestaties, zowel in de top- als de breedtesport, kunnen niet geleverd worden zonder de inzet van heel veel mensen. Kampong is een club die grotendeels door vrijwilligers wordt gerund. Op belangrijke posten zijn er professionals aan het werk, maar voor het merendeel van het werk zijn we afhankelijk van de inzet van honderden vrijwilligers. Dat is ook de kracht van onze club, hierdoor ontstaat er een grote binding. Aan al deze vrijwilligers is Kampong veel dank verschuldigd, zonder vrijwilligers namelijk geen sport. 

Al deze vrijwilligers verdienen het om in het zonnetje gezet te worden. Iedere vereniging vult dit zelf in. Kampong heeft in ieder geval de traditie grote vrijwilligersbijdragen te eren. Kampong kent:
– Ereleden
– Leden van Verdienste
– de Tinus Welleprijs