Organisatie Kampong

Federatiebestuur SV Kampong

Goed sportbestuur zorgt voor een veilige, eerlijke en vitale sportomgeving waar iedereen zich thuis voelt. Gebaseerd op de principes van verantwoordelijkheid, democratie, maatschappij en transparantie, onderschrijft Kampong de code van goed bestuur zoals door NOC*NSF gedefinieerd. Kampong zet dan ook graag in op maatschappelijke relevantie, diversiteit en bestuurlijke en organisatorische kwaliteit. Sport is open, inclusief en integer. Met als uitgangspunt sportplezier voor iedereen: sporters, begeleiders, ouders en fans, in de breedtesport én de topsport. Meer over de code goed bestuur vind je hier .

Voorzitter
Barbara Burgering-van der Vijver
mail


Secretaris
Paul Kok
mail

Bestuurslid vanuit Kampong hockey
Sandra van Loon-Vercauteren
mail

Bestuurslid vanuit Kampong Voetbal
Nico van Ginkel
mail

Bestuurslid vanuit Kampong Cricket
Camille van der Harten
mail

Bestuurslid vanuit Kampong Tennis
Gert den Ouden
mail

Bestuurslid vanuit Kampong Squash
Fred Mertens
mail

Bestuurslid vanuit Kampong Jeu de Boules
Gerrit van Noortwijk
mail

Stichting Facilitair Bedrijf SV Kampong

Voorzitter
Diederik Kersten
mail

Penningmeester
Engel Koolhaas
mail

Bestuurslid horeca
Marco Terlou
mail

Accommodatiemedewerkers

Manager Stichting Facilitair Bedrijf
Ger Offringa
mail
06-22606610, kantoor 030-254 02 22

Facilitair Medewerker
Samuel Garnette
mail
06-52075477

Webmaster
David Hortensius
davidhortentius@gmail.com

Verenigingsbesturen / ledenadministraties
Zie de afzonderlijke sites van de 6 sporten in het menu bovenaan de website.