Ereleden

Naast het Lid van Verdienste-schap, bestaat er ook het Erelidmaatschap. Deze onderscheiding komt je te eer indien je buitengewoon belangrijk werk voor de club hebt gedaan. De criteria zijn o.a.:

– Als niet-bestuurslid over een lange periode (± 7 – 10 jaar min.) belangrijk werk voor Kampong heeft gedaan of
– Als bestuurslid een grote bestuurlijke prestatie heeft geleverd of
– Als lid een uitzonderlijke sportprestatie heeft geleverd en daarmee heel Kampong bekendheid heeft gegeven

Ereleden worden benoemd door het Federatiebestuur op voordracht van een Vereniging of het Federatiebestuur zelf, waarbij het voorstel op de algemene vergadering bij stemming met 9/10e van de uitgebrachten stemmen wordt goedgekeurd, De Ereleden nemen een belangrijke plaats in onze club, geven gevraagd en ongevraagd advies en zijn, naast de Leden van Verdienste, trotse ambassadeurs van onze club.

Ereleden

Adé Ebbers
Arnaud Naeff
Bernard Pekelharing
Bernard Stolk
Bernard van der Werff
Bob van der Woord
Bram Kuiper
Buf van Winsen
Carel van Alphen
Carla Remmert-Gijse
Cary Tijtgat
Cees Collard
Cees Jan van Leeuwen
Charles Verheyen
Co Welle
Constantijn Jonker
Daan Groot Zwaaftink
Dick van Bommel
Dick van Boven
Diederik Hageraats
Dirk Brauckmann
Dolph Knotnerus
Dora Lambregts-Schuckink Kool
Edsel Brandsen
Ellen van Rooij
Fenneke Schutte-Wttewaall
Flip de Ronde
Floris Jansen
Floris Schneemann
Frans van Rijn
Fred Buré
Frits Schilthuizen
Gerard Bastiaanse
Gu Zaalberg
Hans Créton
Heiko van Staveren
Henk van Hoof
Hugo Nierstrasz
Huub van de Pavert
Imbert Jebbink
Ingrid Beerman-van Reeven
Jan Boswijk
Jan Dullemeijer
Jan Hagen
Jan Willem Biegelaar
Jan Willem Maas
Joop Biegelaar
Joop de Bruijne
Joop Tholen
Kees Roovers
Klaas Taselaar
Lien Veen-Witteveen
Lou Ragay
Malou Pheninckx
Mariëlle de Vuijst-Hoogendoorn
Marius Verpalen
Martin Beekman
Michiel Groenland
Netteke den Boer
Nico Kooij
Paul Litjens
Peter Cantrell
Piet van Ameijde
Quirijn Caspers
René van der Horst
Rob Besjes
Rob Mattheijssen
Roland van den Berg
Ruud Keulen
Thijs Otto van Es
Tinus Welle
Tom van ´t Hek
Tonny Crommelin
Vic Kettlitz
Walter de Waal
Willem Kroon
Willem. F Cornelis (Ere voorzitter)
Wouter Scholtens