Beleid

Alcohol beleid:

Bij SV Kampong doen we ons uiterste best om alcoholgebruik te matigen. Hiertoe hebben we diverse maatregelen genomen en activiteiten ontwikkeld. Vanaf 1 januari 2014 is de wettelijke leeftijdsgrens voor alcohol verhoogd van 16 naar 18 jaar. Dat betekent dat er vanaf dat moment in ons clubhuis (maar ook in andere sportkantines, supermarkten, slijterijen en horeca) geen alcohol meer verkocht wordt aan mensen onder de 18 jaar.

Wie onder de 18 is, mag  geen alcohol bij zich hebben of drinken in openbare ruimten. Dit geldt ook voor clubhuizen en sportkantines .

De overheid past de Drank- en Horecawet aan omdat zij jongeren wil beschermen tegen de schadelijke gevolgen van alcohol. Alcoholgebruik tot 25 jaar kan de opbouw van de hersenen flink beschadigen. Ook wil de overheid de overlast terugdringen die drinkende jongeren kunnen veroorzaken. Zie voor meer informatie www.nix18.nl

Wat betekent dat op Kampong?

  • Sinds 1 januari 2014 schenken wij geen alcohol aan leden en bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. De barmedewerkers zullen daarom vragen een ID te laten zien, zodat zij de leeftijd weten van degene die alcohol wil kopen.
  • Het zelf meenemen van alcoholische dranken is  niet toegestaan, ongeacht leeftijd.
  • Een volwassene of jongere boven de 18 jaar mag geen alcohol kopen bij de bar en doorgeven aan een jongere die nog geen 18 jaar is.

Met de pachter blijven wij periodiek de naleving van de Drank- en Horecawet bespreken en op zaterdag wordt geen alcohol geschonken voor 16.00 uur in verband met de vele jeugdwedstrijden. 

Drinken op het Kampong terrein is verboden, drank is alleen toegestaan in het clubhuis en op het hockey- en voetbalterras. Daarbuiten niet!

Als vereniging ondersteunen wij de boodschap dat het normaal is om onder de 18 jaar geen alcohol te drinken. Dit past ook binnen onze deelname aan het Convenant Sport en Alcohol  waarin wij met Sport Utrecht en de gemeente Utrecht afspraken hebben gemaakt over verantwoord alcoholbeleid in onze vereniging . 

Vanzelfsprekend houden we ons aan de wetgeving en hopen op begrip en medewerking van jeugd, ouders, coaches en trainers. Een verantwoord alcoholbeleid kunnen wij namelijk niet alleen, dat doen we met z’n allen. 

Kampong rookvrij: 

Roken en sport passen niet bij elkaar. Kampong is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen. We willen onze kinderen graag het goede voorbeeld geven. Dit betekent dat we onze jeugdspelers een gezonde en veilige sportomgeving bieden en beschermen tegen de verleiding om te gaan roken en het schadelijke meeroken.

Sinds 1 januari 2017 vragen we onze senioren, coaches, trainers, ouders en bezoekers om op het terrein niet meer te roken. Iedereen is en blijft welkom op onze vereniging, ook rokers. We vragen rokers echter om niet op het terrein en op het terras om buiten het zicht van onze jeugdspelers te roken. We rekenen erop dat onze leden en ouders en ook onze gasten zich net als wij sterk willen maken voor een gezonde omgeving voor onze jeugdspelers.

Kampong neemt in samenwerking met de Hartstichting deel aan de campagne ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’. Deze beweging wil een bijdrage leveren aan het realiseren van een generatie kinderen die zelf kan kiezen voor een gezonde, rookvrije toekomst. Kijk voor meer informatie op www.rookvrijegeneratie.nl 

SV Kampong staat voor sportiviteit en inclusiviteit.
Kampong zijn we samen. En iedereen mag zijn wie die wil zijn.

Kampong en al haar zes verenigingen dragen dit actief uit! Door uitingen, beeld en activiteiten, zodat inclusiviteit duurzaam onderdeel wordt van de Kampong cultuur.

Iedereen kan meedoen. En laten we er samen elke dag weer opnieuw voor zorgen dat dit vanzelfsprekend is.

Iedereen (diversiteit omarmen) betekent mensen van alle leeftijden, gender, met verschillende seksuele voorkeuren (LHBTIQ+ en hetero), van alle achtergronden; opleidingsniveaus en culturen, met beperkingen die fysiek en psychische belastbaarheid betreffen. Iedereen is welkom en niemand wordt buitengesloten.

Kampong manifest:

  • Plezier in sport staat voorop waarbij iedereen gewoon zichzelf mag zijn.
  • Kampong is een omgeving waar iedereen zich veilig voelt en zijn eigen identiteit mag hebben.
  • Bij Kampong spreken we elkaar op een aardige en respectvolle manier aan.
  • Kampong is een plek waar iedereen zich vertrouwd voelt én gevoel en mening geuit mogen worden.
  • Bij Kampong zeg je er wat van als een ander wordt uitgescholden, beledigd of onheus aangesproken.
  • Dit geldt voor iedereen, van sporter tot toeschouwer, van ouder tot vrijwilliger, van scheidsrechter tot coach/trainer
  • Je weet waar je terecht kunt als er iets niet goed gaat; je niet veilig voelt, je ongewenst gedrag ervaart, seksueel ongewenst of intimiderend, bij één van de Vertrouwens contact personen (VCP).

Vertrouwenscontactpersonen:

SV Kampong streeft naar een veilig sportklimaat voor sporters, trainers, ouders, vrijwilligers en toeschouwers. Respect, sportiviteit en plezier staan hierbij voorop. Dat doen wij samen en daar hebben wij elkaar bij nodig.

De vertrouwenscontactpersonen zijn de eerste aanspreekpunten binnen onze vereniging waar iedereen die een vraag heeft over – of te maken heeft met – grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten terecht kan. Voor de verschillende verenigingen zijn de contactpersonen:

SV Kampong Voetbal
SV Kampong Hockey
SV Kampong Tennis

Privacybeleid:

Het Privacybeleid van de verschillende verenigingen tref je hier aan:
SV Kampong Cricket
SV Kampong Voetbal
SV Kampong Hockey
SV Kampong Squash
SV Kampong Tennis