Beleid

Alcohol beleid:

Bij SV Kampong doen we ons uiterste best om alcoholgebruik te matigen. Hiertoe hebben we diverse maatregelen genomen en activiteiten ontwikkeld. Vanaf 1 januari 2014 is de wettelijke leeftijdsgrens voor alcohol verhoogd van 16 naar 18 jaar. Dat betekent dat er vanaf dat moment in ons clubhuis (maar ook in andere sportkantines, supermarkten, slijterijen en horeca) geen alcohol meer verkocht wordt aan mensen onder de 18 jaar.

Wie onder de 18 is, mag namelijk geen alcohol bij zich hebben of drinken in openbare ruimten. Naast clubhuizen en sportkantines vallen daar dus ook de straat, het café, parken, buurthuizen, etc. onder.

De overheid past Drank- en Horecawet aan omdat zij jongeren wil beschermen tegen de schadelijke gevolgen van alcohol. Alcoholgebruik tot 25 jaar kan de opbouw van de hersenen flink beschadigen. Ook wil de overheid de overlast terugdringen die drinkende jongeren kunnen veroorzaken. Zie voor meer informatie www.nix18.nl

Wat betekent dat op Kampong?

  • Sinds 1 januari 2014 schenken wij geen alcohol aan leden en bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. De barmedewerkers zullen daarom vragen een ID te laten zien, zodat zij de leeftijd weten van degene die alcohol wil kopen.
  • Het zelf meenemen van alcoholische dranken is (nog steeds) niet toegestaan, ongeacht leeftijd.
  • Een volwassene of jongere boven de 18 jaar mag geen alcohol kopen bij de bar en doorgeven aan een jongere die nog geen 18 jaar is.

Met de pachter blijven wij periodiek de naleving van de Drank- en Horecawet bespreken en op zaterdag wordt  geen alcohol geschonken voor 16.00 uur in verband met de vele jeugdwedstrijden. 

Drinken op het Kampong terrein is verboden, drank is alleen toegestaan in het clubhuis en op het hockey terras en de voetbal tribune. Daarbuiten niet!

De gemeente Utrecht controleert of verenigingen zich aan de wet houden. Kampong kan een boete krijgen wanneer wij toch alcohol verkopen aan leden en bezoekers onder de 18 jaar. Ook kunnen jongeren onder de 18 jaar die op het terrein of in de gebouwen van de vereniging alcohol bij zich hebben (open of gesloten blikje of flesje) een boete krijgen. Zij hebben dan alcohol in hun bezit in de openbare ruimte en dat is strafbaar onder de 18 jaar.

Als vereniging ondersteunen wij de boodschap dat het normaal is om onder de 18 jaar geen alcohol te drinken. Dit past ook binnen onze deelname aan het Convenant Sport en Alcohol 2013-2016, waarin wij met de VSU en gemeente Utrecht afspraken hebben gemaakt over verantwoord alcoholbeleid in onze vereniging en waarin we het alcoholbeleid van de sportverenigingen op elkaar afstemmen. Andere deelnemers zijn onder meer de GGD, Agis en Victas (voorheen Centrum Maliebaan).

Zie voor meer informatie daarover www.sportutrecht.nl/sportenalcohol en het Convenant Sport en Alcohol.

Wij moeten ons natuurlijk aan de wet houden en hopen op begrip en medewerking van jeugd, ouders, coaches en trainers. Een verantwoord alcoholbeleid kunnen wij namelijk niet alleen, dat doen we met z’n allen. 

Op AB-feesten wordt sowieso geen alcohol geschonken: AB-feestmaatregelen_28_november_2015.pdf

Kampong rookvrij: 

Roken en sport passen niet bij elkaar. Kampong is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen. We willen onze kinderen graag het goede voorbeeld geven. Dit betekent dat we onze jeugdspelers een gezonde en veilige sportomgeving bieden en beschermen tegen de verleiding om te gaan roken en het schadelijke meeroken.

Sinds 1 januari 2017 vragen we onze senioren, coaches, trainers, ouders en bezoekers om bij wedstrijden waar jeugd bij aanwezig is niet meer te roken. Iedereen is en blijft welkom op onze vereniging, ook rokers! We vragen rokers alleen om buiten het zicht van onze jeugdspelers te roken. Hiervoor is een speciale rookplek ingericht langs de inrit bij de Mytylweg. We rekenen erop dat onze leden en ouders en ook onze gasten zich net als wij sterk willen maken voor een gezonde omgeving voor onze jeugdspelers.

Kampong Voetbal neemt in samenwerking met de Hartstichting deel aan de campagne ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’. Deze beweging wil een bijdrage leveren aan het realiseren van een generatie kinderen die zelf kan kiezen voor een gezonde, rookvrije toekomst. Kijk voor meer informatie op www.rookvrijegeneratie.nl 

Privacybeleid:

de privacyverklaring zoals die nu op SV Kampong geldt tref je in bijgaande link aan: https://www.kamponghockey.nl/files/nieuws/Privacyverklaring%20SV%20Kampong%20Hockey%20-%20november%202018.pdf