Rob Mattheijssen Erelid SV Kampong

Op de ALV van hockey op 29 januari is Rob Mattheijssen, voor zijn jarenlange penningmeesterschap voor eerst Kampong Voetbal en daarna Kampong Hockey, benoemd tot Erelid van SV Kampong. Naast dat Rob het is gelukt om keurige zwarte cijfers te schrijven heeft hij het vocabulaire van Kampong enorm verrijkt en lag zijn kracht in het delen van cijfers op een inzichtelijke manier. Door zijn Erelidmaatschap blijft Rob aan Kampong verbonden en hij gaf aan dat hij zich graag blijft inzetten voor de club.

In de ALV werden scheidend voorzitter Dennis de Breij en Heren 1 coach Alexander Cox met een Lid van Verdienste speld onderscheiden, hun samenwerking heeft geleid tot twee keer een landskampioenschap voor Kampong hockey. Alexander gaat na dit seizoen een nieuwe richting kiezen, Dennis zal zijn verbindende kwaliteiten en eigen stijl blijven inzetten voor de vereniging.

Sandra van Loon neemt de virtuele voorzittershamer over, Cees Vernooij en Jasper Baks gaan het Hockey bestuur versterken.