Kampong kijkt naar de toekomst

Copyright Guido Cramer

Een aantal jaren geleden is het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd aangenomen door de gemeenteraad van Utrecht. Vanuit dit perspectief zijn deelprojecten voortgekomen die voor Kampong relevant zijn met betrekking tot de groei mogelijkheden in de nabije toekomst. We hebben zeker wensen om ons huidige terrein, dat in eigendom is van de gemeente, aantrekkelijker te maken en fraaier in te richten.

Vooralsnog is alle aandacht echter gericht op het deelproject Maarschalkerweerd Noord, de grasvelden voor voetbal en cricket op Domeinen. Naast dat de groei in inwonersaantal van Utrecht zal leiden tot een toename in behoefte aan sportvelden wil Kampong ook groeien in kwaliteit, dus onze leden meer waarde bieden. Ook hechten we aan de omni gedachte waarbij we alle sporten faciliteren wat nu al een mooie samenwerking en optimale benuttig van de grasvelden met cricket en voetbal geeft.

De compostering van Agterberg zal in de komende jaren worden uitgeplaatst en de Mytylschool compacter worden herbouwd. Deze extra ruimte zou voor de Moestuin en Kampong benut kunnen worden met meer sportvelden en stadslandbouw, passend binnen het Ontwikkelperspectief. Daarnaast wil de gemeente ook nog de openbare ruimte invullen met sportboulevards en groene wallen.

De behoefte aan toename van velden is behoorlijk accuut, daarom heeft Kampong met haar visie ingezet op haalbaarheid aanhakend bij de huidige infrastructuur. De overleggen met de gemeente Utrecht verlopen in een plezierige sfeer en zal uiteindelijk tot een voorkeursvariant en een nieuwe inrichting van dit gebied leiden.