Kampong 120 jaar

Dit jaar is het 120 jaar geleden dat in 1902 SV Kampong als voetbalvereniging, met in datzelfde jaar nog een cricketafdeling, werd opgericht. We vieren daarom nu het 24ste lustrum. Het omnitoernooi dat op 2 juli plaatsvindt staat in het teken van dit lustrum. Wanneer Kampong over 5 jaar 125 jaar bestaat, zullen we dat weer groots gaan vieren.

Het omnitoernooi is een mooie gelegenheid om stil te staan bij het lustrum. Wat Kampong immers zo mooi maakt is dat het een omnivereniging is en dat we met meer dan 6500 leden genieten van zes prachtige sporten als actieve sporters of als toeschouwer, ouder, vrijwilliger, enz.

In de 120 jaar van haar bestaan is Kampong gegroeid van een voetbal- en cricketvereniging naar een vereniging met zes sporten die niet meer uit de stad Utrecht en in feite niet meer uit Nederland is weg te denken. Kampong Hockey is de grootste hockeyvereniging van het land en Kampong Voetbal behoort bij de grootste voetbalverenigingen . De georganiseerde sport heeft het op dit moment niet altijd gemakkelijk maar Kampong laat zien dat het mogelijk is om met de enthousiaste steun van zeer velen, en niet in de laatste plaats de gemeente Utrecht en al onze sponsoren, een prachtige vereniging in de lucht te houden die leeft als nooit tevoren.

In onze geschiedenis hebben we veel memorabele sportieve successen gevierd, maar wat is  het mooi dat juist in dit lustrumjaar het eerste team van Kampong Voetbal, net als Kampong cricket vorig jaar, kampioen is geworden en promoveert naar de hoofdklasse.

We hebben in dit verenigingsjaar 2021/2022 ook een begin gemaakt met een nieuwe juridische structuur. Bijna 100 jaar was de SV Kampong één vereniging. Alle leden, ongeacht of ze voetbalden of jeu de boulden waren lid van dezelfde vereniging. In 2002 zijn er naast de SV Kampong voor alle sporten zes aparte verenigingen opgericht. De zes verenigingen zijn sindsdien de leden van de SV Kampong en de voorzitters van de zes verenigingen vormden het (federatie)bestuur van de SV Kampong. Enkele jaren geleden is bij de bouw van het nieuwe clubhuis de stichting Huisvesting Kampong opgericht, die verantwoordelijks was voor bouw, verhuur en onderhoud van het clubhuis.

Deze stichting heeft in de nieuwe structuur een ruimere taak gekregen en ook een andere daarbij behorende naam: Stichting Facilitair Bedrijf SV Kampong. De stichting is belast met alles wat te maken heeft met onderhoud en exploitatie van het sportcomplex en het clubhuis. Het toezicht op het bestuur van de stichting wordt uitgeoefend door een Raad van Toezicht en door het bestuur van de SV Kampong. 

Daarnaast heeft de SV Kampong een onafhankelijk federatiebestuur gekregen. De voorzitters van de verenigingen hebben een toezichthoudende rol.

Het nieuwe federatiebestuur van de SV Kampong is nu een klein jaar in functie. Wij zien voor ons vooral een taak weggelegd op alle gebieden waar de verenigingen samen moeten of kunnen optreden. Ik zal enkele voorbeelden noemen.

De Utrechtse sporticonen FC Utrecht, SV Kampong, Hellas Utrecht, UZSC en VV Utrecht verenigen de krachten in Traiectum Sportcampus Utrecht. Of het nu gaat om de omgeving, de faciliteiten, de trainingen, het onderwijs of de innovaties, alles ademt sportiviteit, gezondheid en vitaliteit. De Traiectum Sportcampus gaat Nederland laten zien wat een prachtige plek Utrecht heeft om te sporten, recreëren en wonen. SV Kampong is in de Traiectum Sportcampus vertegenwoordigd vanuit het federatiebestuur, dat uiteraard hierin weer nauw samenwerkt met de meest betrokken sportverenigingen.

Een ander voorbeeld zijn de ontwikkelingen rondom het sportpark. De verenigingen hebben meer velden en banen nodig. De gemeente maakt plannen en wil ook meer ruimte voor groen, recreëren en ongeorganiseerde sport. Daarvoor is heel veel overleg nodig met talloze betrokkenen, waaronder de Kampong sportverenigingen. Dat zijn ingewikkelde processen. Het is heel belangrijk dat Kampong met één stem met de gemeente spreekt, gezamenlijk staan we veel sterker. Daarom organiseert en coördineert het federatiebestuur, met een grote betrokkenheid vanuit de sportverenigingen, de gesprekken met de gemeente.

Ten slotte nog één voorbeeld. Vanuit de maatschappij worden steeds hogere eisen gesteld aan integer en maatschappelijk verantwoord sportbestuur. Wij willen door bewust sportbestuur een basis leggen voor een veilige, eerlijke en vitale sportomgeving. Oftewel, een sportomgeving waar iedereen zich thuis voelt! Daarvoor ligt een belangrijke verantwoordelijkheid bij de besturen van de zes sportverenigingen. Maar het is niet nodig dat zes keer het wiel wordt uitgevonden. Het federatiebestuur heeft een coördinerende en helpende rol.

We hopen dat het omnitoernooi een prachtig evenement zal zijn, waarin volop wordt genoten van de sportiviteit en diversiteit die Kampong te bieden heeft!

Wij wensen iedereen een heerlijke zomervakantie!

Namens het bestuur van SV Kampong,

Stan Beelen