Eindexamenleerlingen Bonifatius College wekelijks op Kampong

Dit jaar komen in de maand september wekelijks 35 eindexamenleerlingen van het Bonifatius College naar Kampong om te sporten bij Tennis. Dit is onderdeel van een programma van de school om sporten door de leerlingen te stimuleren, nu en ook na de middelbareschooltijd. De leerlingen kunnen uit diverse sporten kiezen in de maanden na de zomervakantie en gaan naar verenigingen om serieus kennis te maken met de sport.

De belangstelling voor Tennis is met 35 deelnemers groot, een mooi initiatief van het Bonifatius College dat dit jaar 100 jaar bestaat! En Kampong Tennis maakt dit graag mogelijk. Elke maandagmiddag in september komen twee groepen na elkaar naar Kampong Tennis voor instructie en spel onder leiding van een trainer en een assistent.

Kampong Squash ontvangt al enige jaren leerlingen van diverse scholen om ze met deze sport kennis te laten maken, voor Kampong Tennis is dit de eerste keer.