Bestuurders gezocht voor de Federatie SV Kampong

SV Kampong bestaat uit de zes sportverenigingen met hun eigen besturen, de Stichting Facilitair Bedrijf die met name het clubhuis beheert en de Federatie SV Kampong die ondersteunend is bij verenigings-overschrijdende onderwerpen. Voor deze Federatie zoekt Kampong een voorzitter en een secretaris. De vacatures en procedure tref je hieronder aan.

Voorzitter van het bestuur van de SV Kampong

Het bestuur van de SV Kampong (“het federatiebestuur”) is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Je wordt benoemd in het federatiebestuur door de ALV van de SV Kampong.

De SV Kampong kent zes gewone leden. Dat zijn de zes sportverenigingen (hockey, voetbal, tennis, squash, cricket en jeu de boules). Ieder van de leden heeft één vertegenwoordiger in het federatiebestuur. Daarnaast kent het federatiebestuur een onafhankelijke voorzitter en secretaris.

De belangrijkste taken van het federatiebestuur zijn:

 • Het bewaken van de Kampong-identiteit, -cultuur en -historie.
 • De externe vertegenwoordiging en het zijn van aanspreekpunt voor overkoepelende sportorganisaties, overheden en maatschappelijke organisaties.
 • Het bevorderen van zowel de samenwerking tussen de zes Kampong-verenigingen als een integer en maatschappelijk verantwoord sportbestuur.
 • Het houden van toezicht op het beleid (financieel en anderszins) van de Stichting Facilitair Bedrijf Kampong (SFB).

Als voorzitter van het federatiebestuur geef je sturing aan het uitvoeren van de taken van dit bestuur van de SV Kampong. Je doet dat in nauwe samenwerking met de secretaris en met de overige zes bestuursleden.

Functie-eisen voorzitter federatiebestuur

 • Je bent intern en extern boegbeeld voor Kampong-brede zaken.
 • Je hebt een extern netwerk of hebt de tijd om dit in korte tijd op te bouwen; je bent daar zichtbaar.
 • Je hebt bij voorkeur bestuurlijke ervaring op Kampong en je bent naar verwachting snel in staat “boven de partijen” te staan.
 • Je bent sterk sturend om op de gezamenlijke SV-Kampong agenda te blijven, dienstbaar, verbindend; maar je bent ook proactief en initiërend op die agenda als dat nodig is.
 • Je geeft inhoud aan een coachende en faciliterende rol voor collega-bestuurders.
 • Je houdt regelmatig voeling met de voorzitters van de sportverenigingen en de voorzitter van SFB; je bent zichtbaar en communiceert gemakkelijk.
 • Je bewaakt zorgvuldig het proces bij het adresseren van potentieel botsende belangen van de sportverenigingen; je hebt het vertrouwen van de sportverenigingen.
 • Je zorgt voor ordentelijk proces rond de door het federatiebestuur ingestelde commissies, o.a. door het toepassen van heldere “spelregels” en/of “huishoudelijk reglement” en door regelmatige terugkoppeling in federatiebestuur.
 • Je agendeert regelmatig discussie over beste “opstelling” voor SV Kampong in externe vertegenwoordiging (dikwijls voorzitter federatiebestuur + inhoud verantwoordelijke).

Bestuurssecretaris voor het bestuur van de SV Kampong

Het bestuur van de SV Kampong (“het federatiebestuur”) is op zoek naar een nieuwe bestuurssecretaris. Je wordt benoemd in het federatiebestuur door de ALV van de SV Kampong.

Als secretaris van het federatiebestuur ben je verantwoordelijk voor het managen van de verschillende processen waarin de SV Kampong een rol speelt. Je doet dat in nauwe samenwerking met de voorzitter, de overige zes bestuursleden en het bestuur van de SFB. 

Functie-eisen secretaris federatiebestuur

 • Bij voorkeur ben je een ervaren oud-Kampongbestuurder of iemand met ervaring in een andere complexe bestuurlijke context.
 • Je hebt kennis van en ervaring met strak gestructureerde besluitvormingsprocessen.
 • Je hebt overzicht, structureert, overtuigt, en je hebt energie en daadkracht; je bent resultaat georiënteerd.
 • Je hebt een invoelende, verbindende persoonlijkheid, je communiceert gemakkelijk.

Interesse?

Je reactie kun je sturen naar de huidige voorzitter Stan Beelen (voorzitter.federatie@kampong.nl, telefoonnummer 0653 262673), graag vóór 25 oktober a.s.. Ook voor meer informatie kun je met hem contact opnemen.