Voorstel inrichting Maarschalkerweerd Noord door De Moestuin, Mytylschool en Kampong

In 2020 is door de gemeenteraad van Utrecht het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd aangenomen. Een deelgebied hiervan is Maarschalkerweerd Noord, het gebied waar Kampong cricket en voetbal de grasvelden delen. Voor de inrichting van dit gebied heeft Kampong in samenwerking met De Moestuin en de Mytylschool een variant ontwikkeld hoe de beschikbare ruimte beter ingedeeld kan worden als de compostering van Agterberg wordt verplaatst.

Om aandacht voor deze eigen variant te vragen waren op donderdagavond 9 mei de wethouders voor sport en ruimtelijke ordening Eva Oosters en Eelco Eerenberg uitgenodigd waarbij een rondgang door het gebied is gemaakt. De stakeholders van De Moestuin, Mytylschool en Kampong waren hierbij aanwezig.

In de variant van de stakeholders wordt de Mytylschool compacter herbouwd en komt er een meer logische aanrijroute van de busjes die de scholieren aan en afvoert voorlangs. Ook het gebied van De Moestuin wordt vergroot en verstandiger vormgegeven. De ruimte die wordt toegevoegd door het uitplaatsen van Agterberg levert naast ruimte voor De Moestuin ook extra sportvelden voor Kampong op (extra hockey- en cricketveld en voetbal hoofd- en pupillenveld in gezamenlijk gebruik met de Mytylschool). Daardoor komt er meer ruimte in de programmering.

Een belangrijk onderdeel van het plan is de nieuwe Mytylbrug die in 2024 wordt aangelegd, hierdoor wordt een andere aanrij route voor voetgangers, hardlopers en fietsers naar het gebied gecreƫerd. Samen met de nieuwe aanrijroute naar de Mytylschool ontstaat zo een mooi netwerk van sportboulevards door het gebied heen.

De wethouders reageerden enthousiast op de stakeholdersvariant en hebben hun ambtenaren de opdracht gegeven deze variant verder uit te werken en net als de andere varianten te toetsen aan de ruimtelijke kaders en opgaven. De variant wordt dan onder andere getoetst op toename veldcapaciteit, ruimte voor sportboulevards door het gebied of gebruikmakend van de huidige infrastructuur, snelle realisatie, ruimte voor recreatie en stadslandbouw en ontsluiting van de Mytylschool.

Relevant van deze variant is dat deze gedragen wordt door de stakeholders in het gebied, door het behoud van de grasvelden inspeelt op de hitteopslag en ook een lager kostenplaatje kent.

Voor Kampong is duidelijkheid van groot belang voor de koers van de verenigingen voor de komende jaren maar ook voor de ontwikkeling van de kleedkamers op domeinen die onderhoud of nieuwbouw behoeven.

Dit jaar zal het college een voorkeursvariant bepalen en deze voorleggen aan de gemeenteraad die uiteindelijk een keuze zal maken. De kans dat de wethouders voor de stakeholders variant kiezen lijkt door de getoonde interesse bij hun bezoek behoorlijk te zijn toegenomen.