Samuel Garnette Lid van Verdienste van Kampong Voetbal

Op de vrijwilligers barbecue van Kampong Voetbal afgelopen week werd Samuel Garnette, medewerker bij Kampong accommodatie maar ook vrijwilliger bij Kampong Voetbal, tot zijn verrassing benoemd tot Lid van Verdienste.

Sam traint twee voetbalteams maar besteedde in de afgelopen corona tijd nog veel extra vrije uren aan Kampong. Op drukke tijdstippen regelde hij het verkeer op de Mytylweg en op veel avonden heeft hij het clubhuis afgesloten en de veldverlichting geregeld. Samuel was echt aangedaan toen hij de versierselen kreeg opgespeld, zijn inzet is niet ongezien gebleven en de Lid van Verdienste speld is een extra mooie waardering voor al zijn werk in de corona periode.