Meer mogelijkheden voor sport en clubhuis per 1 juli. 1,5 meter dwingende eis.

Per 1 juli zal een volgende stap gezet worden naar een meer normale samenleving op 1,5 meter. Onderlinge wedstrijden ook boven 19 zijn dan weer mogelijk, kleedkamers mogen weer open en in de bar van het clubhuis mogen tot 100 man aanwezig zijn. Per 1 juli zal dan ook weer de hoofdingang in gebruik zijn en kunnen de kleedkamers tot aan de klapdeuren gebruikt worden. De verruiming van de maatregelen biedt de mogelijkheid aan verenigingen om deze zomer meer activiteiten te ontplooien, informatie daarover volgt nog.

Verder doen we er alles aan om de regels na te leven met handen wassen en extra aandacht voor schone toiletten en doucheruimtes.

Per 1 juli zal ook het clubhuis van Tennis weer geopend zijn, het cricket clubhuis is sinds 2 juni al weer geopend. Ook voor daar het verzoek de 1,5 meter regel te respecteren.

Dwingende eis van 1,5 meter op het terras en in het clubhuis!

Bij alle verruiming willen we nog eens de 1,5 meter maatregel benadrukken, het kan vreemd aanvoelen dat bij het sporten die niet meer nodig is, maar bij de naborrel binnen of op het terras toch het verzoek deze in acht te nemen. Bij een controle afgelopen week werd geconstateerd dat er op het terras geen voldoende afstand werd gehouden. Het werd toen gelaten bij deze constatering.

Bij een volgende controle op naleving van de 1,5 meter regel volgen er maatregelen met boetes. Een boete voor de horeca van 4.000 euro en een boete voor de betrokken personen op het terras van bijna 400 euro elk. Bovendien is dan ook de conclusie dat deze situatie het open houden van het terras en het grote Clubhuis niet langer mogelijk maakt en zullen beide weer gesloten moeten worden. Dus een dringende oproep om de 1,5 meter aan te houden op het terras en in het Clubhuis!