Kampong versterkt ecologisch beheer sportpark

Nog voor het broedseizoen 2021 begint voorziet SV Kampong samen met Vivara het sportpark van een aantal voorzieningen met het doel de biodiversiteit op het terrein te verbeteren. Vivara en SV Kampong zijn vanaf 2021 partners in biodiversiteit en natuurbeleving.

Die nieuwe voorzieningen zijn: 76 nestkasten voor koolmezen, 2 spreeuwentillen, een aantal vleermuis en egel/marterkasten, 6 insectenhotels- en wanden en 8 plantenbakken. De koolmezen gaan de strijd aan met de eikenprocessierupsen en de spreeuwen versterken het natuurlijk beheer van de grasvelden.

Ook wordt er educatieve bebording geplaats om de vele wekelijkse bezoekers van het terrein te informeren over het samenwerkingsproject en het nut van de getroffen voorzieningen. Kampong sluit hiermee aan bij het beleid van de gemeente om sportparken groener te maken en de biodiversiteit daar te vergroten. Het onderhoud van de voorzieningen voor dieren en insecten en bloemen en planten verzorgt Kampong zelf in samenwerking met Vivara.

SV Kampong heeft als missie om veilig, gezond en duurzaam te sporten. Dit komt tot uiting in het nieuwe clubhuis dat als een van de eerste panden in Utrecht sinds 2017 al grotendeels van het gas af is en in de aanleg van LED-veldverlichting op alle velden van voetbal en hockey en op alle tennisbanen.

Daarnaast zet Kampong met haar sponsoren in op gezonde voeding: met RABObank loopt een project over de gezonde sportkantine, met Vrumona wordt ingezet op frisdrank met minder suikers en met Heineken op promotie van alcoholvrij HEINEKEN 0.0. Ook het ecologsch beheer op het sportpark in samenwerking met Vivara vloeit voort uit de missie. Dit onderdeel wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het K.F. Hein fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Elise Mathilde fonds en het Initiatievenfonds.