Kampong start met inname kleine plastic flessen

Per 1 juli a.s. wordt het statiegeldsysteem uitgebreid en komt er ook statiegeld op kleine plastic flessen van frisdranken en waters. Kampong heeft zich als een van de eerste verenigingen in Nederland aangemeld als innamepunt voor deze flessen. De opbrengst van de ingenomen flessen wordt besteed aan diverse projecten op Kampong die ten goede komen aan de sport. Bovendien wordt de afvalstroom door het inleveren van de flessen verminderd, een doel dat Kampong van harte ondersteunt.

Ook in de campagne voor het statiegeld op kleine flessen neemt Kampong het voortouw, fotomodel Simon de La Parra van Nummer Veertien figureert in de campagne voor sportverenigingen, waar vanmorgen de fotoshoot voor plaats vond. Meer over het inleveren van plastic flessen vind je hier .