Kampong over plannen Maarschalkerweerd

De gemeente Utrecht heeft in september 2019 een Concept Ontwikkelperspectief gepresenteerd om verschillende partijen in het gebied Maarschalkerweerd enthousiast te maken en ideeën geven om deelplannen te maken. Om Maarschalkerweerd beter te benutten moet er meer ruimte komen voor recreatie, erfgoed, natuur en nieuwe vormen van sport. SV Kampong omarmt deze samenhang, ook omdat dit aanknopingspunten biedt voor verbinding met de omgeving. De volgende punten hebben vanuit Kampong extra de aandacht:

1. Met de komst van de sneltram is de weg naar het gebied vanuit de stad gevaarlijker geworden, de kruisingen met de tram moeten veiliger worden. De geplande fietsbrug over de Kromme Rijn tussen de Mytylweg en de Weg naar Rijnauwen krijgt te weinig aandacht. Met de fietsbrug kunnen sporters veiliger de kruising bij de Platolaan en tram oversteken. En maak van de Mytylweg een fietsstraat. Via de brug kan het gebied ook nog makkelijker verder worden ontsloten en ontstaat een nieuwe route naar het Utrecht Science Park.

2. Verplaats de Mytylschool. De vrijkomende plek zou een mooie ruimte voor recreatie aan de Kromme Rijn zijn. De verkeersdruk op de wegen in het gebied zou sterk afnemen. Indien verplaatsing niet haalbaar is zou een andere aanrijroute een veilig alternatief zijn.

3. Het gebied is gediend als de sneltram ook in het weekeind zou rijden en dan op meer plaatsen zou stoppen. Ook bij Kampong. Dat vergt een halte op de lijn direct bij Kampong.

4. De vestiging van het bedrijf Agterberg aan de Laan van Maarschalkerweerd gaat op termijn weg. Kampong heeft daar een heel plan voor ontwikkeld hoe de bestaande ondergrond kostengunstig gebruikt kan worden als ondergrond voor een nieuw sportveld.

5.   Cricket is de origine van Kampong. Met de benutting van de velden met Voetbal wordt een optimale inzet van de grasvelden gecreëerd. Uitbreiding van capaciteit met een extra kunstgrasveld voor voetbal kan gezocht worden in het terrein Agterberg dat op termijn vrijkomt.