Kampong deels in lock down

De nieuwe maatregelen van het kabinet om corona in te dammen hebben weer extra effecten op Kampong. De horeca in het clubhuis is al gesloten en publiek bij trainingen en wedstijden niet meer toegestaan.

Aanvullend is nu de competitie stil gelegd om sociale contacten en reizen te beperken en trainen vanaf 18 jaar is maar zeer beperkt mogelijk.

Kampong Voetbal en Hockey zullen separaat informeren wat er aan training en onderlinge wedstrijden onder 18 nog mogelijk is na de herfstvakantie. De Kampong Squash banen zijn niet meer toegankelijk tot 10 november en Kampong Jeu de Boules heeft dit seizoen vervroegd afgesloten.

Bij Tennis en Cricket zijn er nog wel mogelijkheden om de sport te beoefenen.