Aangepaste verlichting in het clubhuis

Uit enquetes onder onze leden kwam naar voren dat de verlichting in het clubhuis als ongezellig werd ervaren. Inmiddels is met een aantal kleine aanpassingen voor meer sfeer en variatie gezorgd. Zo is de bar nu beter uitgelicht wat de mogelijkheid gaf om een lichtgroep in het clubhuis om te bouwen naar dimbare verlichting. Hierdoor ontstaan al naar gelang het moment op de dag en avond meer variatiemogelijkheden. We verwachten dat we hiermee op een belangrijke wens van de leden inspelen.