Leden van Verdienste

Het lid van verdienste-schap wordt uitgereikt aan een lid indien deze persoon voor één van de 6 verenigingen binnen Kampong belangrijk werk heeft verricht, vaak over een langere periode. Ieder verenigingsbestuur* binnen Kampong kan een lid voordragen als Lid van Verdienste. Ook door de federatie SV Kampong kan het lid

Lees meer

Ereleden

Naast het Lid van Verdienste-schap, bestaat er ook het Erelidmaatschap. Deze onderscheiding komt je te eer indien je buitengewoon belangrijk werk voor de club in totaal hebt gedaan. Criteria:

– Als niet-bestuurslid over een lange periode (± 7 – 10 jaar min.) belangrijk werk voor Kampong in het algemeen heeft gedaan … Lees meer

Organisatie Kampong

Federatiebestuur

Voorzitter & Commissaris hockey
Dennis de Breij
mail
06-46606453

Penningmeester
Engel Koolhaas
mail

Commissaris Voetbal
Rob Besjes
mail

Commissaris Cricket
Ulrich Oron
mail
06-50872697

Commissaris Tennis
Carlijn Urlus
mail
06-29443018

Commissaris Squash
Fred Mertens
mail
06-53894490

Commissaris Jeu de Boules
Marius Verpalen
mail
06-45696929

Accomodatiemedewerkers

Federatie Manager
Ger Offringa

Lees meer