Leden van Verdienste

Het lid van verdienste-schap wordt uitgereikt aan een lid indien zij of hij voor één van de 6 verenigingen binnen Kampong belangrijk werk heeft verricht, vaak over een langere periode. Ieder verenigingsbestuur binnen Kampong kan een lid voordragen als Lid van Verdienste. Ook door de federatie SV Kampong kan het … Lees meer

Ereleden

Naast het Lid van Verdienste-schap, bestaat er ook het Erelidmaatschap. Deze onderscheiding komt je te eer indien je buitengewoon belangrijk werk voor de club in totaal hebt gedaan. Criteria:

– Als niet-bestuurslid over een lange periode (± 7 – 10 jaar min.) belangrijk werk voor Kampong in het algemeen heeft gedaan … Lees meer

Organisatie Kampong

Federatiebestuur

sandra

Voorzitter & Commissaris hockey
Sandra van Loon Vercauteren
mail
06-21252145

Penningmeester
Engel Koolhaas
mail

Commissaris Voetbal
Frank van Heusden
mail

Commissaris Cricket
Ulrich Oron
mail
06-50872697

Commissaris Tennis
Paul Kok
mail
06-22459428

Commissaris Squash
Fred Mertens
mail
06-53894490

Commissaris Jeu de Boules
Marius Verpalen
mail
06-45696929

Accomodatiemedewerkers

Federatie Manager

Lees meer