Leden van Verdienste

Het lid van verdienste-schap wordt uitgereikt aan een lid indien deze persoon voor één van de 6 verenigingen binnen Kampong belangrijk werk heeft verricht, vaak over een langere periode. Ieder verenigingsbestuur* binnen Kampong kan een lid voordragen als Lid van Verdienste. Ook door de federatie SV Kampong kan het lid van verdienste-schap worden uitgereikt als er voor Kampong in haar geheel belangrijk werk is verricht. 

ad *: Voor de verzelfstandiging van de 6 sportverenigingen in 2002 viel de uitreiking onder de verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van S.V. Kampong.

Hieronder de links naar de Leden van Verdienste per vereniging:
Voetbal
Cricket
Hockey
Squash
Tennis
Jeu de Boules
Algemeen / Federatie
: zie hieronder

Leden van Verdienste Algemeen / Federatie (ná 2002, met *):

Naam Voorletter(s) Voornaam  
Bekooy B.J. Bob
Bergen, van P.F.R. Patrick  
Beurten, van  A.W.M. Lex  
Biegelaar J.W. Jan Willem
Biegelaar-v.d. Vuurst de Vries E.A. Els
Blijenburgh-Hardebol, van M. Marjan  
Blijham W. William
Bolhuis J.H.A. Andre
Brecheisen A.J.M.J. Albert
Brouwer-Kolsteeg M.A.E.A. Rita
Dam, van K. Cees  
Derks M.J.M. Machteld
Dijck, van T.M.  Thom  
Edwards G. Geoffrey
Elferink R.J. Ron
Erné W. Willem
Faber F.W. Fred
Haarlem, van S.W.M. Simone  
Hall, van J.C.W. Jan Willem  
Hardeman E. Erik
Heij, de S. Stella  
Hendrikx A.P. Allan
Huisman W. Wendy
Keizer K. Klaas
Klein Gebbink-Lewin J.M. Jeannette
Koekkoek F. Fred
Kuipers E. Ellen
Metz K. Kees
Niekerk, van F.G.M. Frans  
Nühn, N.G.J. Nico
Oostrum-Lutgert, van J. Jonneke  
Oskam-Blanken P.E. Paulien
Pas, van der  E.J.A.M. Ernst  
Pavert-van Gisbergen, van de H.  Hetty  
Ploeg N.A. Nelly
Quarles van Ufford A.J. Albert
Raijmakers W. Wouter
Rietbergen, van A. Ton  
Rijnders B.J.C. Bernard
Ronde, de P.F. Paul  
Schaaf, van der C.F. Coert  
Schoonhoven W.J.T. Willem
Splinter M. Martin
Steinbusch H.M.H. Harry
Stokman-van der Meer M. Marianne
Stolk B.J.M. Bernard
Stroes G. Gerard
Tanamal K. Karin
Toft R.P. Rob
Vellinga M.A. Martin
Verheijen jr. Ch.E.J.M. Charles
Visser E. Esther
Vollebregh A.G.B. Bert
Westdijk R. Robert

Leden van verdienste overleden:

Naam Voorletter(s) Voornaam  
Alma (†) H.A.J.
Ancion (†) J.Th. Jules
Bax (†) J. Jo
Bennink (†) C.B.
Biegelaar-Bogaerdt (†) A.M.  Annie
Blom (†) G.P.
Boesman (†) Th. Theo
Bokkel Huinink, ten (†) N.B. Nico  
Bollee (†) C.J. Chris
Boseker (†) M. Marga
Boswijk (†) D.E.W.C.
Braams (†) C.M. Cees
Bruin, de (†) J.G. Jopie   
Buijs (†) J.H.
Cornelis (†) F.G. Frans
Dingemans-Hentenaar (†) H.H.S.M. Hedwig
Duijn, van (†) J.C. Jan  
Duijs (†) P.
Elden, van (†) W.J.   
Fijn van Draat (†) A.C.A. Arend
Fijn van Draat (†) P. Paul
Goedhart (†) H. Hemmie
Groof, de (†) W.L.J.  
Haart, de (†) P.  
Hardebol (†) D.G.  Dick
Hermens D.T.H. Dio
Huijer (†) J.
Hulsteyn-Joppe (†) L.J.
Icke (†) J.C. Jaap
Janssen (†) N. 
Keereveer (†) C.
Kooij (†) P.H.M Paul
Koreneef-Beintema (†) J. Janny
Kramer (†) G.P. Gerard
Kuiper (†) J.K.
Kuipers (†) H.
Lambregts (†) C.J. Cees
Lefévre (†) A.J.
Ligthelm (†) T. Toos
Loon, van (†) A. Lex   
Naeff (†) H.A. Harmen 
Numans (†) C.
Oomkens M.W. Martin
Piek (†) R.W.
Plette (†) J.G.
Poll (†) K.J.H.
Reijn Snoeck, van (†) A.M.E.  
Rietveld (†) P. Piet
Rijke, de (†) H.C. Rob  
Rosmalen (†) H.
Schaik, van (†) C.A.  
Scheffers (†) H. Hans
Schijndel, van (†) J. Joop  
Schutte (†) G.J. Gert 
Smits (†) J.P. 
Smits (†) P.
Somer (†) J.M.
Stolk, van (†) A.P.  
Stuij (†) D. Dick
Stuy-van Dam (†) G.J. Dineke
Taheij (†) P.H. Henk
Toft (†) F.R. Fred
Tol, van (†) P.A. Peet  
Tol-van Ekeren, van (†) J. Ineke  
Toolenaar (†) B.J.M.M.
Velde, van der (†) A.  
Velde, van der (†) J.  
Vellinga-van der Vooren (†) P. Nelleke
Verzijl (†) F.J. Frits
Vijver , van de (†) D.L. Daan  
Wagenvoort (†) C.A. Cees 
Welle-de Ru (†) I.J. Imada
Willems van Beveren (†) P.
Woord, van der  (†) B.H.  Bob  
Zijl, van (†) H.J.M. Henny