Alcoholbeleid

Bij SV Kampong doen we ons uiterste best om alcoholgebruik te matigen en tot 2014 bij jeugd onder de 16 jaar te voorkomen. Hiertoe hadden we diverse maatregelen genomen en activiteiten ontwikkeld. Vanaf 1 januari 2014 is de wettelijke leeftijdsgrens voor alcohol verhoogd van 16 naar 18 jaar. Dat betekent dat er vanaf dat moment in ons clubhuis (maar ook in andere sportkantines, supermarkten, slijterijen en horeca) geen alcohol meer verkocht wordt aan mensen onder de 18 jaar.

Wie onder de 18 is, mag namelijk geen alcohol bij zich hebben of drinken in openbare ruimten. Naast clubhuizen en sportkantines vallen daar dus ook de straat, het café, parken, buurthuizen, etc. onder.

De overheid past Drank- en Horecawet aan omdat zij jongeren wil beschermen tegen de schadelijke gevolgen van alcohol. Alcoholgebruik tot 25 jaar kan de opbouw van de hersenen flink beschadigen. Ook wil de overheid de overlast terugdringen die drinkende jongeren kunnen veroorzaken. Zie voor meer informatie www.nix18.nl

Wat betekent dat op Kampong?

  • Vanaf 1 januari 2014 schenken wij geen alcohol aan leden en bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. De barmedewerkers zullen daarom vragen een ID te laten zien, zodat zij de leeftijd weten van degene die alcohol wil kopen.
  • Het zelf meenemen van alcoholische dranken is (nog steeds) niet toegestaan, ongeacht leeftijd.
  • Een volwassene of jongere boven de 18 jaar mag geen alcohol kopen bij de bar en doorgeven aan een jongere die nog geen 18 jaar is.

Met de pachter blijven wij periodiek de naleving van de Drank- en Horecawet bespreken en op zaterdag wordt er nog steeds geen alcohol geschonken voor 16.00 uur in verband met de vele jeugdwedstrijden.

De gemeente Utrecht controleert of verenigingen zich aan de wet houden. Kampong kan een boete krijgen wanneer wij toch alcohol verkopen aan leden en bezoekers onder de 18 jaar. Ook kunnen jongeren onder de 18 jaar die op het terrein of in de gebouwen van de vereniging alcohol bij zich hebben (open of gesloten blikje of flesje) een boete krijgen. Zij hebben dan alcohol in hun bezit in de openbare ruimte en dat is strafbaar onder de 18 jaar.

Als vereniging ondersteunen wij de boodschap dat het normaal is om onder de 18 jaar geen alcohol te drinken. Dit past ook binnen onze deelname aan het Convenant Sport en Alcohol 2013-2016, waarin wij met de VSU en gemeente Utrecht afspraken hebben gemaakt over verantwoord alcoholbeleid in onze vereniging en waarin we het alcoholbeleid van de sportverenigingen op elkaar afstemmen. Andere deelnemers zijn onder meer de GGD, Agis en Victas (voorheen Centrum Maliebaan).

Zie voor meer informatie daarover www.sportutrecht.nl/sportenalcohol en het Convenant Sport en Alcohol.

Wij moeten ons natuurlijk aan de wet houden en hopen op begrip en medewerking van jeugd, ouders, coaches en trainers. Een verantwoord alcoholbeleid kunnen wij namelijk niet alleen, dat doen we met z’n allen. 

Op zaterdag 28 november 2015 organiseert Kampong een AB-feest. Hier zal geen alcohol worden geschonken: AB-feestmaatregelen_28_november_2015.pdf