Het lid van verdienste-schap wordt uitgereikt aan een lid indien deze persoon voor één van de 6 verenigingen binnen Kampong belangrijk werk heeft verricht, vaak over een langere periode. Ieder verenigingsbestuur* binnen Kampong kan een lid voordragen als Lid van Verdienste. Ook door de federatie SV Kampong kan het lid van verdienste-schap worden uitgereikt als er voor Kampong in haar geheel belangrijk werk is verricht.

ad *: Voor de verzelfstandiging van de 6 sportverenigingen in 2002 viel de uitreiking onder de verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van S.V. Kampong.

Hieronder de links naar de Leden van Verdienste per vereniging:
Voetbal
Cricket
Hockey
Squash
Tennis
Jeu de Boules
Algemeen / Federatie
: zie hieronder

Leden van Verdienste Algemeen / Federatie (ná 2002, met *):

 

Naam Voorletter(s) Voornaam Tussen
voegsel
Bekooy B.J. Bob  
Bergen P.F.R. Patrick van
Beurten A.W.M. Lex van
Biegelaar J.W. Jan Willem  
Biegelaar-v.d. Vuurst de Vries E.A. Els  
Blijenburgh-Hardebol M. Marjan van
Blijham W. William  
Bolhuis J.H.A. Andre  
Brecheisen A.J.M.J. Albert  
Brouwer-Kolsteeg M.A.E.A. Rita  
Dam K. Cees van 
Derks M.J.M. Machteld  
Dijck T.M.  Thom van 
Edwards G. Geoffrey  
Elferink R.J. Ron  
Erné W. Willem  
Faber F.W. Fred  
Haarlem S.W.M. Simone van 
Hall J.C.W. Jan Willem van
Hardeman E. Erik  
Heij S. Stella de
Hendrikx A.P. Allan  
Huisman W. Wendy  
Jansen F. Floris  
Keizer K. Klaas  
Klein Gebbink-Lewin J.M. Jeannette  
Koekkoek F. Fred  
Kuipers E. Ellen  
Metz K. Kees  
Niekerk F.G.M. Frans van 
Nühn N.G.J. Nico  
Oostrum-Lutgert J. Jonneke van
Oskam-Blanken P.E. Paulien  
Pas E.J.A.M. Ernst van der
Pavert-van Gisbergen H.  Hetty van de 
Ploeg N.A. Nelly  
Quarles van Ufford A.J. Albert  
Raijmakers W. Wouter  
Rietbergen A. Ton van
Rijnders B.J.C. Bernard  
Ronde P.F. Paul de
Schaaf C.F. Coert van der 
Schoonhoven W.J.T. Willem  
Splinter M. Martin  
Staveren H.T. Heiko van
Steinbusch H.M.H. Harry  
Stokman-van der Meer M. Marianne  
Stolk B.J.M. Bernard  
Stroes G. Gerard  
Taheij P.H. Henk  
Tanamal K. Karin  
Toft R.P. Rob  
Vellinga M.A. Martin  
Verheijen jr. Ch.E.J.M. Charles  
Visser E. Esther  
Vollebregh A.G.B. Bert  
Westdijk R. Robert  
       
Leden van verdienste overleden:      
Naam Voorletter(s) Voornaam Tussen
voegsel
Alma (†) H.A.J.    
Ancion (†) J.Th. Jules  
Bax (†) J. Jo  
Bennink (†) C.B.    
Biegelaar-Bogaerdt (†) A.M.  Annie  
Blom (†) G.P.    
Boesman (†) Th.    
Bokkel Huinink (†) N.B. Nico ten
Bollee (†) C.J. Chris  
Boseker (†) M. Marga  
Boswijk (†) D.E.W.C.    
Braams (†) C.M. Cees  
Bruin (†) J.G.   de
Buijs (†) J.H.    
Cornelis (†) F.G. Frans  
Dingemans-Hentenaar H.H.S.M. Hedwig  
Duijn (†) J.C. Jan van
Duijs (†) P.    
Elden (†) W.J.    van
Fijn van Draat (†) A.C.A. Arend  
Fijn van Draat (†) P. Paul  
Goedhart (†) H. Hemmie  
Groof (†) W.L.J.   de
Haart (†) P.   de
Hardebol (†) D.G.     
Hermens D.T.H. Dio  
Huijer (†) J.    
Hulsteyn-Joppe (†) L.J.    
Icke (†) J.C. Jaap  
Janssen (†) N.     
Keereveer (†) C.    
Kooij (†) P.H.M Paul  
Koreneef-Beintema (†) J. Janny  
Kramer (†) G.P. Gerard  
Kuiper (†) J.K.    
Kuipers (†) H.    
Lambregts (†) C.J.    
Lefévre (†) A.J.    
Ligthelm (†) T. Toos  
Loon (†) A.   van
Naeff (†) H.A.    
Numans (†) C.    
Oomkens M.W. Martin  
Piek (†) R.W.    
Plette (†) J.G.    
Poll (†) K.J.H.    
Reijn Snoeck (†) A.M.E.   van
Rietveld (†) P.    
Rijke (†) H.C. Rob de
Rosmalen (†) H.    
Schaik (†) C.A.   van
Scheffers (†) H. Hans  
Schijndel (†) J. Joop van 
Schutte (†) G.J.    
Smits (†) J.P.     
Smits (†) P.    
Somer (†) J.M.    
Stolk (†) A.P.   van
Stuij D. Dick  
Stuy-van Dam (†) G.J. Dineke  
Toft (†) F.R. Fred  
Tol P.A. Peet van
Tol-van Ekeren (†) J. Ineke van
Toolenaar (†) B.J.M.M.    
Velde (†) A.   van der
Velde (†) J.   van der
Vellinga-van der Vooren (†) P. Nelleke  
Verzijl (†) F.J. Frits  
Vijver (†) D.L. Daan van de
Wagenvoort (†) C.A.    
Welle-de Ru (†) I.J. Imada  
Willems van Beveren (†) P.    
Woord (†) B.H.  Bob van der
Zijl (†) H.J.M.   van 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner