Hoe het clubhuis er in de toekomst uit komt te zien, is nog niet helemaal duidelijk. Alle verenigingen hebben een Programma van Eisen opgesteld. De architect heeft een visie ontwikkeld voor het sportpark en een vlekkenplan voor het clubhuis. De komende periode wordt dit uitgewerkt tot een ontwerp van het clubhuis.

 
Inmiddels is in december 2014 een eerste ontwerp gepresenteerd in de vorm van een maquette. In mei 2015 zullen er informatieavonden gehouden worden waarbij de sfeer, de indeling en de omgeving van het clubhuis uitgebreid aan bod zullen komen. 
 
maquette clubhuis kampong voorlopig
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner