werkzaamheden maart 2017Zoals u wellicht gemerkt heeft wordt er momenteel druk gebouwd aan de Uithoflijn. Op veel tracédelen is het spoor grotendeels klaar. De Uithoflijn kruist echter op een aantal plaatsen ook bestaande wegen. In het voorjaar van 2017 worden de meeste van deze kruisingen omgebouwd tot kruisingen met spoorrails. Een van deze kruisingen is de kruising van het spoor met de Laan van Maarschalkerweerd. Om de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken wordt de weg op deze plek tijdelijk een stukje verlegd (zie onderstaand kaartje). Het verkeer kan hierdoor tijdens de werkzaamheden normaal blijven doorrijden. De verlegging vindt tussen het weekend van 18 maart 2017 en het weekend van 15 april 2017. In deze vier weken is de weg dus tijdelijk verlegd. Voor fietsers en voetgangers verandert er niets. Het fietspad en voetpad blijven op dezelfde plek.

 

Tijdens de verlegging is de opstelstrook voor verkeer uit de richting Herculesbrug richting de Mytylweg niet beschikbaar. Verkeer kan nog steeds linksaf slaan naar de Mytylweg maar moet dit vanaf de gewone rijbaan doen. De verwachting is dat dit in de ochtendspits hinder kan opleveren voor het verkeer. Verkeer dat richting de Mytylweg moet, wordt daarom aangeraden aan te rijden via het zuiden, over de Koningsweg en de Laan van Maarschalkerweerd.

 

werkzaamheden maart 2017

 

Werkzaamheden

De werkzaamheden die worden uitgevoerd zijn:

  • Opbreken asfalt
  • Aanbrengen kabels en leidingen
  • Aanbrengen fundering 
  • Plaatsen spoor
  • Aanbrengen asfalt

Er wordt alleen overdag gewerkt tussen 7.00 en 19.00 uur. Naar verwachting duren de werkzaamheden vier weken. In de week voorafgaand aan de verleggingwordt de tijdelijke verlegging van de weg aangelegd, in de week erna wordt deze weer afgebroken.

 

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner