Naast het Lid van Verdienste-schap, bestaat er ook het Erelidmaatschap. Deze onderscheiding komt je te eer indien je buitengewoon belangrijk werk voor de club in totaal hebt gedaan. Criteria:

- Als niet-bestuurslid over een lange periode (± 7 – 10 jaar min.) belangrijk werk voor Kampong in het algemeen hebben gedaan of
- Als bestuurslid een grote bestuurlijke prestatie heeft geleverd of
- Als lid een uitzonderlijke sportprestatie heeft geleverd en daarmee heel Kampong bekendheid hebben gegeven

Ereleden worden benoemd door het Federatiebestuur op voordracht van een Vereniging of het Federatiebestuur zelf. De ere-leden nemen een belangrijke plaats in onze club, geven gevraagd en ongevraagd advies en zijn, naast de Leden van Verdienste, trotse ambassadeurs van onze club.

 

 

Naam Voorletter(s) Voornaam Tussen
voegsel
Cornelis (Erevoorzitter) W.F. Willem  

Ameijde

Beekman

Beerman-van Reeven

P.J.

M.C.

I. 

Piet

Martin

Ingrid

 van

 

 

Berg

Boer

R.J.

A.H.J.

Roland

Netteke

van den

den

Boven D.J.W. Dick van

Brandsen

Brauckmann

L.T.I.

D.J.

Edsel

Dirk

 
Bruijne J.C. Joop de
Buré W.F. Fred  
Cantrell P.  Peter  

Caspers

Créton

Q.W.

H.A.

Quirijn

Hans

 
Dullemeijer J.R. Jan  

Es

Groenland

Hagen

T.O.

M.H.P.

J.W.H.

Thijs Otto

Michiel

Jan

van

 

 

Hageraats

Hek

D.L.

T.H.

Diederik

Tom

 

van ´t 

Hoof H.C.A.M. Henk van 

Horst

Jebbink

R.A.

I.M.

René

Imbert

van der 

 

Jonker

Keulen

C.R.B.

R.

Constantijn

Ruud

 

Kooij

N.A.M. Nico  
Kuiper A.J. Bram  
Litjens P.T.M. Paul  
Maas J.W. Jan Willem  
Naeff A. Arnaud  
Pavert H.J.A. Huub van de 
Pekelharing B.G. Bernard  
Remmert-Gijse C.M. Carla  
Rooij E.M.T. Ellen van

Roovers

Schneemann

K.H.K.L.B.

F.P.

Kees 

Floris

 
Scholtens W.H. Wouter  
Schutte-Wttewaall L.F. Fenneke  
Taselaar N. Klaas  
Veen-Witteveen L. Lien  
Waal W.P.M. Walter de
       
Ereleden overleden:      
Naam Voorletter(s) Voornaam Tussen
voegsel
Alphen (†) C.M.   van
Bastiaanse (†) G.B.Th. Gerard  
Biegelaar (†) J.B.P. Joop  
Bommel (†) D. Dick van
Boswijk (†) J.J.    
Collard (†) C     
Crommelin (†) A.A.C.    
Ebbers (†) A.D.S.G.    
Kettlitz (†) V.J.M.    
Knotnerus (†) A.M.C.G.    
Kroon (†) W.    
Lambregts-Schuckink Kool (†) D.F. Dora  
Leeuwen (†) C.J.   van
Nierstrasz (†) H.F. Hugo  
Ragay (†) L.J. Lou  
Rijn (†) F.J.   van
Schilthuizen (†) F.  Frits  
Tholen (†) J.    
Tijtgat (†) O.C.M. Cary  
Verheyen (†) Ch.H.J.M. Charles  
Welle (†) J.J. Co  
Welle (†) M. (Mar)Tinus  
Winsen (†) M.L.   van
Woord (†) B.H. Bob van der
Zaalberg (†) G.F.C. Gui  

 

Naam Voorletter(s) Voornaam Tussen
voegsel
Cornelis (Erevoorzitter) W.F. Willem  
Beerman-van Reeven I.  Ingrid  
Boer A.H.J. Netteke den
Boven D.J.W. Dick van
Brauckmann D.J. Dirk  
Bruijne J.C. Joop de
Buré W.F. Fred  
Cantrell P.  Peter  
Créton H.A. Hans  
Dullemeijer J. Jan  
Hagen J.W.H. Jan  
Hek T.H. Tom van ´t 
Hoof H.C.A.M. Henk van 
Jebbink I.M. Imbert  
Keulen R. Ruud  
Kooij N.A.M. Nico  
Litjens P.T.M. Paul  
Maas J.W. Jan Willem  
Naeff A. Arnaud  
Pavert H.J.A. Huub van de 
Pekelharing B.G. Bernard  
Remmert-Gijse C.M. Carla  
Rooij E.M.T. Ellen van
Schneemann F.P. Floris  
Scholtens W.H. Wouter  
Schutte-Wttewaall L.F. Fenneke  
Taselaar N. Klaas  
Veen-Witteveen L. Lien  
Waal W.P.M. Walter de
       
Ereleden overleden:      
Naam Voorletter(s) Voornaam Tussen
voegsel
Alphen (†) C.M.   van
Bastiaanse (†) G.B.Th. Gerard  
Biegelaar (†) J.B.P. Joop  
Bommel (†) D. Dick van
Boswijk (†) J.J.    
Collard (†) C     
Crommelin (†) A.A.C.    
Ebbers (†) A.D.S.G.    
Kettlitz (†) V.J.M.    
Knotnerus (†) A.M.C.G.    
Kroon (†) W.    
Lambregts-Schuckink Kool (†) D.F. Dora  
Leeuwen (†) C.J.   van
Nierstrasz (†) H.F. Hugo  
Ragay (†) L.J. Lou  
Rijn (†) F.J.   van
Schilthuizen (†) F.  Frits  
Tholen (†) J.    
Tijtgat (†) O.C.M. Cary  
Verheyen (†) Ch.H.J.M. Charles  
Welle (†) J.J. Co  
Welle (†) M. (Mar)Tinus  
Winsen (†) M.L.   van
Woord (†) B.H. Bob van der
Zaalberg (†) G.F.C. Gui  
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner