Tijdens de feestelijke opening van ons clubhuis en nieuwjaarsborrel zijn meerdere ereleden benoemd. Een mooie mix van benoemingen op basis van bestuurlijke verdiensten en op basis van een grote sportieve bijdrage voor Kampong. Dit verdient een toelichting!

 Nieuw clubhuis

De drie federatiebestuurders die er uiteindelijk samen met de vertegenwoordigers van de verenigingen in slaagden de grote herinrichting van het sportpark en bouw van het clubhuis te realiseren zijn tot erelid benoemd. Reden dat het in 2017 na jarenlange voorbereidingen is gelukt, komt door de gelijktijdige en unieke aanwezigheid van visie, passie en ratio.

Thijs Otto van Es geldt binnen het federatiebestuur als visionair en inspirator, die gaat voor onderling vertrouwen. In de aanloop naar het clubhuisproject heeft hij ons doen inzien dat we met de Kampongfederatie voor de leden en hun aanhang zoveel meer zijn dan de afzonderlijke verenigingen. Ondanks grote individuele belangen heeft Thijs de neuzen op de belangrijke momenten dezelfde kant op gekregen. Onder zijn leiding zijn we in staat geweest om groots te denken en groots te bouwen.

 

Roland van de Berg is de entrepreneur binnen het federatiebestuur, die de integrale verantwoordelijkheid op zich genomen heeft voor het bouwproject. Hij is erin geslaagd het clubhuisproject met vele stakeholders en met respect voor ieders belang binnen tijd en geld te realiseren. Een schier onmogelijke klus. Ronald heeft tevens zijn professionele ervaring en kunde aangewend om mooie deals te sluiten met grote leveranciers. Zijn invloed op dit vlak is niet alleen in de financiën terug te zien. Je proeft het ook in de koffie.

  

Michiel Groenland wordt gekenmerkt door passie en betrokkenheid. Door Michiel is de complexe financiële constructie voor het clubhuis inclusief alle garantstellingen tot stand gekomen. Op het vlak van de inrichting heeft Michiel zijn smaak en gevoel voor cultuur doen spreken. Vanuit een door hem gedreven samenwerkingsverband met het Centraal Museum en een enkele marktpartijen zijn de Rietveldmeubels verworven.

 

Overige benoemingen

Piet van Ameijde, misschien wel de beste voetballer van Kampong ooit. In de jaren zeventig van de vorige eeuw heerste hij op onze velden met een combinatie van techniek, inzicht en passie. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontstaan van een serieuze voetbalcultuur op onze club. Hij verzorgt in die gouden jaren de cruciale verbinding tussen de verdediging en de aanval, leidt nooit balverlies, temporiseert met de bal aan een touwtje en coacht zijn medespelers, van de Utrechtse onderbond naar de KNVB. Daarnaast heeft hij veel meer voor Kampong betekend: als scheidsrechter, als trainer en leider van teams en is hij nu als interne scout actief. Hij is niet weg te denken van Kampong: is ontzettend vaak op en langs de velden te zien, is actief bij de jeu de boules.
Piet


Diederick Hageraats speelde de afgelopen 12 jaar in het eerste van Kampong Voetbal. Typisch zo'n speler die net even wat meer brengt. Scoorde in meer dan 400 wedstrijden meer dan 100 goals, waarvan vele op heel belangrijke momenten. En vaak ook nog heel mooie goals ook. Ging altijd voorop in de strijd en wist zijn medespelers ook daarin mee te krijgen. Died is eind vorig seizoen gestopt als speler van het eerste, maar speelt nog wel in het derde. En ook daar scoort hij naar hartenlust. Diederik is ook bestuurlijk vlak actief voor Kampong als lid van de kascommissie, en heeft daar nog een heel mooie toekomst voor zich liggen.
Diederik

René van der Horst heeft jaren actief bijgedragen aan het welzijn van Kampong Squash als bestuurslid en als voorzitter. Hij deed dit altijd met volle overgave. Rene was al lid van verdienste en heeft in het verleden de Tinus Welle prijs in de wacht gesleept vanwege zijn inzet voor de federatie. Rene heeft zich altijd opgesteld als een respectvolle en bescheiden voorzitter waarbij Squash altijd op de eerste plaats kwam. Op dit moment beheert René de website van de federatie. Het erelidmaatschap heeft hij dan ook volledig verdiend.

Martin Beekman is sinds 2013 vicevoorzitter en opvolger van René van der Horst in het federatiebestuur. Martin heeft een essentiële en onmisbare bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het nieuwe clubhuis en de 5e squashbaan. Met zijn proactieve instelling en directheid is hij een toonaangevende bekendheid binnen Kampong geworden. Voordat Martin zal afzwaaien als vicevoorzitter zal hij met het huidige bestuur nog een aantal zaken afronden zodat Squash de komende jaren onbezorgd vooruit kan.
Squash ereleden


Constantijn Jonker en Quirijn Caspers zijn ook benoemd tot erelid van SV Kampong.De twee vrienden groeiden zo ongeveer op bij Kampong, spelen vanaf de E pupillen samen en nu ook al meer dan tien jaar samen in heren 1. Beide heren hebben een blauw hart, Constantijn was zelfs al lid voor zijn geboorte. Ondank vele verleidingen van buitenaf zijn ze trouw gebleven aan Kampong, ook in moeilijkere tijden. Afgelopen seizoen leidden ze Kampong na 32 jaar naar een landstitel. Dit bracht een enorme vreugde uitbarsting met zich mee bij iedereen die Kampong een warm hart toedraagt. Vanwege hun grote verdiensten voor de club zijn Jonker en Caspers op de nieuwsjaarsreceptie onderscheiden met de ere-speld van SV Kampong. 
ereleden hockey

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner